ZAKRES OFERTY :
 

Pracownia EMG wykonuje następujące badania EMG :

 1. Przewodnictwo we włóknach ruchowych i czuciowych nerwów obwodowych  (diagnostyka zespołów cieśni, uszkodzeń pojedynczych nerwów, polineuropatii).
   
 2. Ocena uszkodzeń rdzeniowych korzeni nerwowych ruchowych i czuciowych np. w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa o charakterze korzeniowym.
   
 3. Ocena uszkodzeń nerwu twarzowego.
   
 4. Diagnostyka schorzeń mięśni ( np. uszkodzenia pierwotnie mięśniowe i uszkodzenia  neurogenne mięśni).
   
 5. Ocena zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej ( diagnostyka miastenii ).
   
 6. Diagnostyka schorzeń uszkadzających motoneurony rogów przednich rdzenia kręgowego ( np. SLA, zespół pospolito itd.).