Badanie EMG - informacje dla Pacjenta
 

Badanie EMG wykonuje się w diagnostyce chorób obwodowego układu nerwowego i schorzeń mięśni . Badania obwodowego układu nerwowego (nerwów i korzeni rdzeniowych) wykonywane są za pomocą elektrod powierzchniowych przyklejanych do skóry.


W badaniach mięśni wykorzystuje się elektrody igłowe które wkłuwa się do mięśnia. We wszystkich procedurach stosowane są wyłącznie elektrody jednorazowego użytku. Badania wykonywane elektrodami powierzchniowymi (np. badanie w kierunku zespołu cieśni nadgarstka) są niebolesne. Badania mięśni (np. diagnostyka SLA, miopatii, uszkodzeń splotu barkowego) wymagają wbicia do badanego mięśnia elektrody w formie cienkiej igły. Towarzyszy temu zwykle uczucie dyskomfortu lub słaba bolesność. Elektrody igłowe są jednorazowego użytku , sterylne fabrycznie .

Elektroda rozpakowywana jest przy pacjencie i bezpośrednio po badaniu w jego obecności niszczona . Badanie EMG nie wymaga ze strony pacjenta żadnego przygotowania.
W dniu badania można normalnie zażywać leki i spożywać posiłki. Przed badaniem nie jest wymagane oznaczanie antygenu HBs w surowicy krwi.


Przeciwwskazania do badania :

  • w przypadku badania nerwów przeciwwskazaniem jest posiadanie przez pacjenta kardiostymulatora  (stymulatora serca);   badanie nie jest również możliwe w przypadku istnienia w okolicy poddawanej   badaniu  nie wygojonych ran skóry.
  • w przypadku badania mięśni przeciwwskazaniem jest zażywanie leków znacznie zmniejszających krzepliwość  krwi ( np. Sintrom, Acenokumarol) lub obecność schorzeń zaburzających krzepnięcie krwi (np. hemofilia).


Badanie mięśni nie jest również możliwe jeżeli na skórze pokrywającej mięsień obecne są zmiany skórne ropne. Badania mięśni nie udaje się zwykle wykonać w sposób obiektywny u dzieci przed 10 rokiem życia , z powodu braku współpracy ze strony pacjenta w trakcie badania.

 

Czas trwania badania EMG zależnie od rodzaju wykonywanych procedur i diagnozowanej
jednostki chorobowej wynosi od 30 minut do 1,5 godziny.